Sonda płatności - szybkie przelewy TAK, automatyczne płatności NIE

Wybrałeś odpowiedź: TAK, płaciłbym szybkimi przelewami. NIE, nie ustawiłbym automatycznych płatności cyklicznych . Dziękujemy za oddanie głosu.

Zapoznaj się z:

Michał Toczyski
M: 693 909 585
T: 22 266 81 28
E: