Atrybut ALT

Atrybut ALT to cecha w języku HTML (HyperText Markup Language), która służy do określania alternatywnego tekstu dla obrazka, który może nie zostać wyświetlony na stronie internetowej.

Atrybut ALT ma na celu zapewnienie dostępności strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą odczytać treści obrazków, na przykład dla użytkowników programów czytających ekran lub osób z zaburzeniami wzroku. Alternatywny tekst określony przez atrybut ALT jest wyświetlany zamiast obrazka w takich przypadkach.

Dobrym praktyką jest zawsze dodawanie tekstu alternatywnego dla każdego obrazka na stronie internetowej, a warto również pamiętać, aby tekst ten był opisowy i dokładnie odzwierciedlał treść obrazka.

Dobry tekst alternatywny dla obrazka powinien dokładnie opisywać zawartość obrazka i przekazywać informacje, które zostały przedstawione wizualnie. Oto kilka wskazówek, jak napisać dobry tekst alternatywny dla obrazka:

1. Opisuj dokładnie zawartość obrazka: Opisuj dokładnie, co znajduje się na obrazku. Zastanów się, co chcesz przekazać użytkownikowi, który nie może zobaczyć obrazka.

2. Unikaj informacji oczywistych: Nie opisuj rzeczy, które są oczywiste dla osoby widzącej. Na przykład, nie ma potrzeby opisywania koloru niebieskiego, jeśli obrazek przedstawia niebieskie niebo.

3. Używaj prostego języka: Upewnij się, że Twój opis jest łatwy do zrozumienia i nie zawiera skomplikowanych terminów.

4. Wyróżniaj ważne szczegóły: Jeśli obrazek przedstawia ważne szczegóły, takie jak etykiety lub napisy, upewnij się, że zawierasz te informacje w tekście alternatywnym.

5. Dostosuj długość tekstu: Stwórz opis, który jest wystarczająco długi, aby zawrzeć wszystkie potrzebne informacje, ale jednocześnie nie jest zbyt długi. Zwykle 1-2 zdania są wystarczające, ale w niektórych przypadkach może być potrzebny dłuższy opis.

6. Testuj tekst alternatywny: Upewnij się, że Twój tekst alternatywny działa poprawnie, testując go na różnych urządzeniach i programach czytających ekran.

Poznaj inne nasze usługi

Za pomocą takich usług agencja marketingowa Scorise prowadzi do wzrostu wyników firm:

Skontaktuj się z nami, a wybierzemy najlepszą usługę marketingową dla Ciebie!
Update cookies preferences+