Blog > Michał Toczyski

    28 sierpnia 2020

    Jak sprzedawać do biznesu w czasie kryzysu?

    Jak sprzedawać do biznesu w czasie kryzysu? Nie my pierwsi zadajemy sobie to pytanie. A ponieważ kryzysy w tej czy innej formie istniały w przeszłości, mamy możliwość wyciągnięcia wniosków z tego, co sprawdziło się historycznie. W obecnej sytuacji pewne branże są unieruchomione (jak np. eventowa) i z tym nic nie zrobimy. Jednak w większości branż nadal jest zapotrzebowanie na produkty i usługi.

    CZYTAJ