Sztuczna inteligencja w pigułce. 5 ważnych wskazówek użytkowania AI!

5 wskazówek jak używać Ai

Spis treści

Sztuczna Inteligencja rozpaliła zmysły, klawiatury i ekrany niejednego specjalisty SEO, copywritera czy pasjonata nowinek technicznych. O AI wiele już napisano, zarówno w pozytywnym tonie, jak i w ramach przestróg, niczym z opowiadania Harlana Ellisona „Nie mam ust, a muszę krzyczeć”. Czy warto zatem korzystać z tego typu narzędzi? O przydatności sztucznej inteligencji w swojej pracy zadecydować musi każdy z nas we własnym zakresie. Nie wolno jednak zapominać o ważnej etyce biznesowej, zaufaniu klientów do specjalistów, a także o regulacjach prawnych. AI to nie tylko gwarancja optymalizacji czasu pracy, możliwość generowania mniej lub bardziej przydatnych treści czy świetna zabawa obrazem. Szczególnie pochylić warto się też nad wspomnianymi przepisami prawa autorskiego, które w wąskim zakresie regulują „twórczość” sztucznej inteligencji. 

Jak się okazuje, prawo autorskie nie jest obecnie przystosowane do doskonale radzącej sobie sztucznej  inteligencji i jej poczynań m.in. w zakresie tworzenia rozbudowanych treści. W konsekwencji niejednego spotkać mogą w przyszłości problemy prawne czy widmo utraconego zaufania klientów. Niewłaściwe użytkowanie AI jawi się jako „prosty przepis” na nadszarpnięty wizerunek eksperta. O czym należy pamiętać? 

Przede wszystkim użytkownicy narzędzi AI muszą mieć świadomość tego, że sama technologia sztucznej inteligencji nie może naruszyć prawa autorskiego. Przepisy regulują, iż proces twórczy odnosi się tylko i wyłącznie do działań człowieka, a co za tym idzie, tylko człowiek może naruszyć autorskie prawa majątkowe osób trzecich! Użytkownicy AI, czy to osoby fizyczne, czy też firmy, na własne ryzyko wprowadzają do obrotu wygenerowane przez „maszynę” treści i grafiki. Pełna odpowiedzialność za ewentualny plagiat, nawet przygotowany nieświadomie, spoczywa na człowieku. By uniknąć błędów, warto podążać za kilkoma wskazówkami: 

1. Przed pracą w środowiskach takich narzędzi jak Chat GPT, Jasper AI, Rytr.me, Pictory.ai, InVideo.io, DeepL, Midjurney czy Dall-e 2 należy zapoznać się z regulaminami ich użytkowania. 

2. Warto zaznajomić się z art. 78 prawa autorskiego i skonsultować swoje poczynania w AI z prawnikiem. 

3. Każdy użytkownik AI powinien zwracać uwagę na nowelizacje prawne. W USA kwestie sztucznej inteligencji reguluje „Dekret Bidena”, a w krajach UE niebawem obowiązywać będzie AI Act. 

4. Warto wziąć do serca koncepcję oceny treści zaproponowaną przez algorytm Google. Mowa o E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness i Trust), który pomaga zrozumieć sens unikalnego i przydatnego dla użytkownika contentu! 

5. Pracując z AI, nie wolno zabijać własnej kreatywności, pracowitości i profesjonalizmu! Sztuczna inteligencja nie powinna być Twoja drogą na skróty! 

#AI #sztucznainteligencja #prawoautorskie #artificialintelligence 

Autor publikacji

Pozostałe treści z kategorii: