Absolwenci programu stypendialnego CMJP2, nagranie z Michałem Toczyskim, CEO Scorise