Najmłodsi prezesi firm. Informacja nt. założyciela Scorise.